Proje Bilgileri

Anasayfa » Proje Bilgileri
Proje Bilgileri
HİDRO PROJE SEMA REGÜLATÖRÜ VE HES C1-1 G 1 ÖZET 1.1 Yönetici Bilgilendirme Formu 1 Proje Adı :Sema Regülatörü ve HES 2 Şirket Adı :CG. Enerji Elekt. Üre. İns. San. Tic. Ltd. ti. 3 Şirket Adresi :Anıt Cad. Algür Ap. No:10/11 Tandoğan/ANKARA 4 irket Telefon/faks No :(0312) 222 14 70 / (0312) 222 14 49 5 İli :Kırıkkale

HİDRO PROJE

SEMA REGÜLATÖRÜ VE HES C1-1 G

1 ÖZET

1.1 Yönetici Bilgilendirme Formu

1 Proje Adı :Sema Regülatörü ve HES

2 Şirket Adı :CG. Enerji Elekt. Üre. İns. San. Tic. Ltd. ti.

3 Şirket Adresi :Anıt Cad. Algür Ap. No:10/11

Tandoğan/ANKARA

4 irket Telefon/faks No :(0312) 222 14 70 / (0312) 222 14 49

5 İli :Kırıkkale

6 İlçesi :Karakeçili

7 Havza Adı :Kızılırmak

8 İlgili DSİ Bölgesi :Ankara

9 Akarsu Adı/Ana Kol Adı :Kızılırmak

10 Kullanılan AGİ No :15-180, 1501, 1532

11 Su Toplama (Drenaj) Alanı km 2 :26 530

12 Memba Gelismeli Yıllık Ortalama : Giris Akımı , hm3 : 2 308.50

13 Ankara ‘ya İçmesuyu Alınması : Durumunda Girs Akımı, hm3 : 2 170.10

14 En Olumsuz Kosulda Sema HES’ına : Çekilebilecek Yıllık Akım, hm3 : 1 546.45

15 Ankara’ya İçmesuyu Alınması Durumunda : Ortalama Giris Akımı , m3/sn : 68.77

16 Sema HES ‘ında Kullanılabilecek : Ortalama Debi , m3/sn: 49.00

17 Q10 Taskın Debisi (m3/s) 3 368.00

18 Q25 Taskın Debisi (m3/s) :425.00

19 Q100 Taskın Debisi (m3/s) :562.00

20 Regülatör Tipi :Kapaklı Dolusavak ve Çakıl Geçidi + Sedde

21 Regülatör Kret Kotu , m : 745.20

22 Rezervuar Normal Su Seviyesi , m : 743.20

23 Rezervuar Minimum Su Seviyesi , m : 741.20

24 Regülatör Yerinde Talveg Kotu, m : :735.50

25 Santral Kuyruksuyu Seviyesi, m :724.00

26 İletim Kanalı Tipi : Trapez Kesit Dikdörtgen Kesit Karısık Kesit

27 İletim Kanalı Uzunluğu , m :13 600

28 İletim Kanalı Eğimi , m :0.00018

29 Trapez Kesitte Taban Genisliği , m :9.40

30 Trapez Kesitte ev Eğimi :1.6/ 1 (Yatay/Düsey)

31 Proje Debisi , m3/sn :114.00

32 Beton İçin Kabul Edilen Pürüzlülük Katsayısı, n :0.014

33 Proje Debisinde Su Derinliği, m :4.00

34 İletim Kanalı Baslangıcında Taban Kotu, m 738.90

35 Türbin Tipi :Kaplan

36 Türbin Sayısı :2

37 Türbin Debisi , m3/sn :57.00

38 Yükleme Havuzu Su Seviyesi, m 740.45

39 Yükleme Havuzu Minimum Su Seviyesi, m :738.63

40 Brüt Düsü, m :16.45

41 Net Düsü , m 1 6 . 2 0

42 Trafo Çıkısı Net Güç , MW :2 x 8.5 = 17 HİDRO PROJE SEMA REGÜLATÖRÜ VE HES C1-2 G

43 En Olumsuz Kosullarda Yıllık Ortalama Enerji Üretimi, kWh : 61,160,000

44 Bara Gerilimi, kV :34.5

 

1.2 Projenin Yeri ve Amacı

Sema Regülatörü ve HES Projesi tesisleri, Kırıkkale İli Karakeçili İlçesinde

Kızılırmak Nehri üzerinde yer almaktadır. Bu Proje ile Kızılırmak Nehri’nde Kesikköprü

Barajı ve HES’ının kuyruksuyu kotu olan 744.05 m kotu ile mansaptaki Kapulukaya

Barajı’nın normal isletme seviyesi olan 724.00 m kotları arasındaki düsüden

yararlanılarak hidroelektrik enerji üretimi amaçlanmaktadır.

Proje alanındaki en büyük yerlesim alanı Karakeçili ilçesidir.

 

1.3 Teklif Edilen Tesisler

Sema Regülatörü ve HES Proje’si kapsamında yapılacak ana tesisler; regülatör ve

kapama seddesi, sualma yapısı, iletim kanalı, yükleme odası ve tasma savak yapısı ve

santraldir.

Regülatörün beton yapıları dört açıklıklı radyal kapaklı dolusavak ve iki açıklıklı

düsey kapaklı çakıl geçididir. Regülatörün sol sahilinde azalan yükseklikte uzun bir

kapama seddesi bulunmaktadır. Kapama seddesi regülatörün kret kotunun üstünde

yükselerek ve yol seklinde devam ederek yaklasık olarak 749.50 m kotundaki Kırıkkale-

Kesikköprü yolu ile birlesmektedir. Regülatörün talvegden yüksekliği 9.70 m’dir ve

temelden yüksekliği de alüvyonun altındaki kil tabakasının kotuna bağlı olarak

değiskendir. 0.00018 eğimli iletim kanalının uzunluğu 13 600 m’dir. En olumsuz

kosullarda santralda üretilebilecek yıllık ortalama enerji miktarı 61 160 000 kWh‘dir.

Santralın , trafo çıkıs gücüne göre, kurulu gücü 2 x 8.5 = 17 MW ‘dır.

 

1.4 Proje’nin Özellikleri

a) Su Potansiyeli

Su Toplama Yağıs Alanı, km2 : 26 530

Memba Gelismeli Yıllık Ortalama Akım, hm3 : 2 308.50

Ankara ‘ya İçmesuyu Alınması Halinde Memba

Gelismeli Yıllık Ortalama Akım, hm3 : 2 170.10

b) Taskın Değerleri

10 Yıl Yinemeli Taskının Pik Debisi, m3/sn : 368.00

25 Yıl Yinemeli Taskının Pik Debisi, m3/sn : 425.00

100 Yıl Yinemeli Taskının Pik Debisi, m3/sn : 562.00

HİDRO PROJE

SEMA REGÜLATÖRÜ VE HES C1-3 G

c) Regülatör

Tipi : Kapaklı beton + sedde

Talveg kotu, m : 735.50

Kret kotu, m : 745.20

Talvegden yükseklik, m : 9.70

Normal İsletme Seviyesi, m : 743.20

Minimum İsletme Seviyesi, m : 741.20

Sedde Tipi : Kil Çekirdekli Çakıl Dolgu

d) Dolusavak

Yeri : Sağ Sahil Gövde Üzeri

Tipi : Radyal Kapaklı

Esik Kret Kotu, m : 738.00

Kapak Sayısı : 4

Toplam Açıklık, m : 4 x 5.00 = 20.00

Dolusavak Tasarım Debisi, Q100,m3/sn : 562.00

Normal İsletme Seviyesinde Dolusavak Kapasitesi : 457.51

İletim Kanalı İle Birlikte Su Geçirme Kapasitesi,m3/sn : 457.51 + 114.00 = 571.51

Radyal Kapak Alt Kotu, m : 737.25

Radyal Kapak Üst Kotu, m : 743.70

Kapak Boyutu, m : B = 5.00, H = 6.45

e) Çakıl Geçidi

Yeri : Sağ sahil

Taban Kotu, m : 736.50

Açıklık Sayısı : 2

Kapak Tipi : Düsey

Kapak Boyutları, m : B = 3.80 , H = 6.90

f ) Sualma Yapısı

Giris Taban Kotu, m : 739.00

Dalgıç Perde Alt Kotu, m : 742.70

Açıklık Sayısı : 10

Kapak Tipi : Düsey

Açıklık, m : B = 4.20, H = 4.40

HİDRO PROJE

SEMA REGÜLATÖRÜ VE HES C1-4 G

g ) İletim Kanalı

Kanal Tipi : Trapez kesit

Dikdörtgen Kesit

Karısık Kesit

Kanal Uzunluğu, m : 13 600

Kanal Kapasitesi, m3/sn : 114.00

Taban Eğimi : 0.00018

Kanalda Su Derinliği, m : 4.00

Beton Kanal Yüksekliği, m : 4.80

Trapez Kesitte Taban Genisliği, m : 9.40

Trapez Kesit ev Eğimleri : 1.6/1 (Yatay/Düsey)

h ) Yükleme Havuzu

Taban Kotu : 736.45

Normal İsletme Seviyesi, m : 740.45

Minimum İsletme Seviyesi, m : 738.63

i ) Tasma Savak Yapısı

Esik Kret Kotu, m : 740.52

Savak Uzunluğu, m : 100.00

Q = 114 m3/sn. için Savak Üzerinde : 0.69

Su Yüksekliği , m

Tasma Savak Düsü Havuzu Taban Kotu, m : 718.80

Tasma Savak Bosaltım Kanalı Genisliği, m : 20.00

J ) Enerji Sualma Yapısı

Sayısı : 2

Giris Taban Kotu, m : 720.00

k ) Santral

Kurulu Güç, MW : 2 x 8.5 = 17

Kuyruksuyu Seviyesi, m : 724.00

Brüt Düsü, m : 16.45

Net Düsü, m : 16.20

Yıllık Ortalama Üretimi, kWh : 61 160 000

HİDRO PROJE

SEMA REGÜLATÖRÜ VE HES C1-5 G

l ) Türbin

Sayısı : 2

Tipi : Kaplan

Trafo Çıkısına Göre Ünite Gücü, kW : 8 500

m ) Generatör

Tipi : 3 Fazlı senkron generatör

Sayısı : 2

Anma Gücü, MVA : 2 x 10.00

Anma Gerilimi, kVA : 6.3

Güç Faktörü : 0.85

n )Transformatör

Tipi : 3 Fazlı

Sayısı : 2

Anma gücü , MVA : 2 x 10.60

Anma Gerilimi : 6.3/ 34.5 kV

o ) alt Sahası

Tipi : 34.5 kV kapalı salt

Boyutları, m : 5 x 10

Bara Tertibi : Tek bara

Bara Gerilimi, kV : 34.5

Bu Sayfa 5410 kez ziyaret edilmiştir.
Tarih: 19.06.2015 01:29:04
1
HİDRO PROJE SEMA REGÜLATÖRÜ VE HES C1-1 G 1 ÖZET 1.1 Yönetici Bilgilendirme Formu 1 Proje Adı :Sema Regülatörü ve HES 2 Şirket Adı :CG. Enerji Elekt. Üre. İns. San. Tic. Ltd. ti. 3 Şirket Adresi :Anıt Cad. Algür Ap. No:10/11 Tandoğan/ANKARA 4 irket Telefon/faks No :(0312) 222 14 70 / (0312) 222 14 49 5 İli :Kırıkkale

İLETİŞİM

Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisler Binası Kat:2 No:27 Macunköy- Yenimahalle/ANKARA
+90 (312) 397 69 96
© CG ENERJİ
Tasarım & Yazılım: NanoMedya
Facebook
Twitter
Google +